Mnozí uživatelé měkkých kontaktních čoček si všímají změn komfortu nošení kontaktní čočky během dne, zejména když střídají různé činnosti a pohybují se v různých prostředích. Kieron Mathews, Ben Daigle, Jordin Alford a Anne Marie Jedraszczak vypracovali zprávu, která se podrobněji zabývá problematikou komfortu nošení čoček.

Celý článek naleznete zde.