×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

NAŠE VIZE

Budeme usilovat o výjimečný zážitek zákazníka tím, že každému zákazníkovi poskytneme takový servis, jako by byl naším jediným zákazníkem.      

Vzhledem k tomu, že jste vážený zákazník Johnson & Johnson Vision, je Vaše spokojenost s našimi službami na prvním místě. Věříme, že máte právo znát naši filozofii poskytování služeb a naše stávající závazky týkající se úrovně služeb. Kromě toho by Vám měla být poskytnuta příležitost podávat návrhy a sledovat zlepšení na základě Vašich názorů a potřeb.

 

NAŠE KRÉDO

Naše obchodní filozofie pramení z kréda společnosti Johnson & Johnson, které vyjadřuje záměr naší činnosti jasně hned v úvodním řádku: „Naše primární odpovědnost je vůči našim zákazníkům.“ Zákaznický servis tuto kulturu nejen ztělesňuje, ale osobně přebírá odpovědnost za řádek 6 našeho kréda: „Vaše objednávky budou vyřizovány rychle a přesně.“ Již jsme zavedli řadu opatření, abychom zajistili plnění těchto závazků.

 

hODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI

  • Máme extrémně vysoké standardy přesnosti jak pro zadávání, tak pro odběr řádně objednaných výrobků. Můžete si být jisti, že dostanete ten správný produkt pro své pacienty ve správný čas. 
  • Pro všechny naše týmy zajišťujeme komplexní školení o požadavcích našich zákazníků, aby Vám mohly pomoci s případnými dotazy nebo Vám poskytly potřebné informace. 
  • Máme vysoké standardy týkající se odezvy na požadavky zákazníků, takže se snažíme přijímat hovory do 20 vteřin nebo rychleji, a to bez ohledu na roční období nebo denní dobu, takže můžete strávit méně času na telefonu a více se věnovat svému vlastnímu podnikání.
  • Budeme reagovat na všechny dotazy a stížnosti vznesené on-line nebo prostřednictvím e-mailu, a to do jednoho pracovního dne prostřednictvím komunikačního kanálu dle Vašeho výběru.
  • Veškeré stížnosti a dotazy budou zaznamenány a řešeny do pěti pracovních dnů. Bereme sledování a vyhodnocení trendů stížností velmi vážně a naše procesy jsou začleněny do systému řízení jakosti certifikovaného BSi.

 

Your voice

vÁŠ HLAS

Uvědomujeme si, že naše služby a pozornost musí být zaměřena na potřeby našich zákazníků. A proto se také zavazujeme naslouchat návrhům, připomínkám a zmínkám o oblastech, ve kterých se můžeme zlepšit. Dále zveřejníme změny, které provedeme s cílem poskytovat Vám lepší služby.

Pokud existují jiné standardy služeb, které byste v tomto dokumentu chtěli zohlednit, dejte nám prosím vědět. Své návrhy zašlete pomocí funkce podávání žádostí oddělení péče o zákazníky.