Collage of 10 different peoples eyes.

Oči každého z nás jsou jiné
ACUVUE® se inspiruje všemi

 

EYE-INSPIRED™ EYE-INSPIRED INNOVATIONS INNOVATIONS

 

Oči každého z nás jsou jiné, ale ACUVUE® se inspiruje všemi. Proto se všechny naše kontaktní čočky vyznačují unikátními, okem inspirovanými inovacemi. Naše moderní technologie jsou navrženy tak, aby byly s očima vašich klientů ve vzájemné harmonii.

 

Neviditelný okraj

pro pohodlné nošení

To create the most seamless wear experience possible, our scientists looked to the anatomy of the natural eye and eyelid. The result was Invisible Edge for Comfort, this design features a smooth, ultra-thin, tapered edge with minimal edge height that reduces interactions with the eyelid.

Neviditelný okraj

pro pohodlné nošení

Abychom dosáhli co nejvyššího komfortu nošení, naši vědci se inspirovali přirozenou anatomií oka a víčka a vyvinuli technologii “neviditelného okraje”. Tento design má hladký, velmi tenký zúžený okraj. Minimální výška okraje snižuje interakci s víčkem.

Zvlhčující složení

pro hydrataci

Inspirováni vlastním slzným filmem našich očí, naši vědci vyvinuli jedinečný patentovaný proces pro vložení PVP s vysokou molekulovou hmotností přímo do materiálové struktury čočky. Tato zvlhčující látka napodobuje mucin v slzném filmu a dodává tak vlhkost nejen na povrchu, ale i uvnitř čočky.1

UV filtr

pro zdravé oči

One effective approach to keeping your patient’s eye’s healthy is to have them avoid long-term UV radiation exposure. Our lenses incorporate an advanced UV absorbing monomer that acts as another line of defence to help block harmful UV radiation.

UV filtr

pro zdravé oči

Efektivní přístup k udržení zdraví očí vašich klientů je snažit se, aby se klienti výhýbali dlouhodobému vystavování účinkům UV záření. Naše kontaktní čočky obsahují zdokonalený monomer absorbující UV záření, který slouží jako další obranná linie pro blokování škodlivého UV záření.

Antioxidanty

pro příjemnější nošení

Inspirováni přirozenými antioxidanty, které se vyskytují v slzném filmu, naši vědci zkoumali dopad přidaného antioxidantu do materiálu pro výrobu našich kontaktních čoček. Zjistili, že přidání této složky zajistí až čtyřnásobný antioxidační účinek ve srovnání s vitaminem E. To pomáhá udržovat lipidy slzného filmu v přirozeném stavu, když dojde ke kontaktu s materiálem čočky, což příznivě ovlivňuje komfort nošení.2

Přizpůsobené zornici

pro vidění na všechny vzdálenosti

Pupil size changes with age but also due to refractive error. Our multifocal contact lenses optimise the optical design across the power and add range with 183 optical designs to closely match the natural variation in pupil size.

Přizpůsobené zornici

pro vidění na všechny vzdálenosti

Velikost zornice klienta se mění s věkem, ale také v závisloti na refrakční vadě. Naše multifokální kontaktní čočky optimalizují vidění napříč celým rozsahem dioptrií i adicí. Jsou dostupné ve 183 optických designech, které jsou optimalizovány podle velikosti zornice.

Stabilizované očními víčky

při astigmatismu

Klienti s astigmatismem potřebují mít své čočky stabilní, ale přirozené pohyby hlavy a očí mohou někdy způsobit jejich otáčení. Naše čočky pro astigmatismus obsahují 4 stabilizační zóny, které jsou inspirovány přirozeným pohybem očních víček – využívají sílu mrkání oka a pomáhají tak udržet čočku na místě.

* Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV filtr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky, jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. Propustnost UV záření měřena pro čočky s mohutností -1,00.

1. JJV data on file 2018® Brand Contact Lenses Clinical Performance and Overall Material Properties.

2. As shown in a laboratory study; on a mass basis.