Najděte správné dioptrické hodnoty torických kontaktních čoček ACUVUE® pro Vaše klienty s astigmatismem rychle a snadno1 pomocí Kalkulátoru pro výběr torických čoček ACUVUE®

Zjistěte, jak používat náš kalkulátor>

Zadejte naměřené hodnoty pro brýlovou korekci pro jedno nebo obě oči

*Povinné | Vymazat vše

  • Sférická síla*
  • Hodnota cylindru*
  • Osa*
  • Vertex vzdálenost* 

1. Data ve složce JJV 2021. Torické kontaktní čočky ACUVUE® – celková úspěšnost při aplikaci, orientace, rotační stabilita a zrakový výkon.

Prohlášení: Kalkulátor je poskytován odborníkům pouze pro vzdělávací a praktické účely ve spojení s označením kontaktních čoček značky ACUVUE® určených pro korekci ASTIGMATISMU. Společnost Johnson & Johnson s.r.o. nepředepisuje korekci a tato kalkulačka nenahrazuje odpovídající odborné vzdělání a odbornou přípravu ani použití nezávislého odborného úsudku. Společnost Johnson & Johnson s.r.o. nemůže zaručit přesnost nebo úplnost informací, který tento kalkulátor poskytuje. Každá klinická situace by měla být považována za jedinečnou pro každého konkrétního klienta a veškerá léčba by měla být podle toho individualizována. Společnost Johnson & Johnson s.r.o. neschvaluje ani nedoporučuje žádnou konkrétní techniku nad rámec toho, co je uvedeno v označení výrobku, a podle úsudku specialisty mohou být za vhodné považovány i jiné techniky.
Všechny kontaktní čočky ACUVUE® mají UV filtr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření do rohovky a do oka. Kontaktní čočky absorbující UV záření NENAHRAZUJÍ ochranné sluneční brýle s UV filtrem, neboť nezakrývají celé oko a jeho okolí.
Kontaktní čočky ACUVUE® jsou zdravotnický prostředek určený ke korekci zraku. Jako u všech kontaktních čoček se mohou objevit problémy s očima, včetně rohovkového vředu. Někteří nositelé mohou pocítit lehké podráždění, svědění či nepohodlí. Kontaktní čočky by neměly být předepisovány, pokud má klient oční infekci nebo pokud zažívá oční diskomfort, nadměrné slzení, změny vidění, zarudnutí nebo jiné problémy s očima. Pro více informací si prosím přečtěte příbalovou informaci.
Bližší informace o správném nošení, péči a bezpečnosti naleznete v návodu k použití nebo na našich stránkách.