Johnson & Johnson s.r.o., se sídlem Praha 5, Walterovo náměstí 329/1, 158 00, IČ: 41193075, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C 4711 (dále také „Johnson & Johnson, s.r.o)] Záleží nám na vašem soukromí a chceme vás seznámit s tím, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace.  Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak přistupujeme k informacím, které my nebo naši poskytovatelé služeb shromažďují prostřednictvím webových stránek nebo aplikací (dále „Služby“ ), které provozujeme a spravujeme a skrze které máte přístup k těmto zásadám ochrany osobních údajů.  Tím, že nám poskytnete osobní údaje či využijete našich služeb, potvrzujete, že jste seznámeni s našimi zásadami o ochraně osobních údajů a rozumíte jim.

POUŽITÍ NEZLETILÝMI

Služby nejsou určeny osobám mladším 15 let a požadujeme, aby tito jednotlivci neposkytovali prostřednictvím těchto služeb osobní informace. Pokud vaše dítě osobní informace poskytlo a vy požadujete jejich smazání, spojte se prosím s námi dle návodu v kapitole Kontaktujte nás.

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

V některých případech vás požádáme o zadání osobních informací, abyste mohli využívat určité funkce (jako je odběr novinek formou emailové komunikace, přístup k odbornému medicínskému obsahu nebo zpracování objednávek) nebo se účastnit konkrétní aktivity (jako je např. spotřebitelská soutěž nebo jiné akce).  Budete informování o tom, které informace jsou povinné a které volitelné.

Můžeme kombinovat informace, které zadáte, s jinými informacemi, které jsme od vás získali, ať už na internetu nebo mimo něj, včetně např. historie vašich objednávek, nákupů, registrací, připojení k odbornému obsahu.  Můžeme je také kombinovat s informacemi, které o vás získáme z následujících dalších zdrojů: plus.google.com, facebook.com.

Pokud nám poskytnete jakékoli osobní údaje týkající se jiné osoby, prohlašujete, že máte pravomoc tak učinit, a povolujete nám používat údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

DŮVĚRNÉ INFORMACE

Pokud to nebudeme výslovně požadovat nebo vás k tomu nevyzveme, žádáme vás, abyste nám neposílali a nezveřejňovali prostřednictvím těchto služeb ani jiným způsobem důvěrné osobní údaje (např. rodné číslo, číslo občanského průkazu, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, vyznání nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, sexuálního života nebo sexuální orientace, trestní minulosti nebo členství v odborech nebo biometrické nebo genetické údaje určené k jednoznačné identifikaci jednotlivce). 

AUTOMATICKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ A JEJICH POUŽITÍ

Naše společnost a poskytovatelé našich služeb mohou některé informace o vaší činnosti v rámci našich služeb shromažďovat automaticky.  Přečtěte si, prosím, Zásady používání souborů cookie, v nichž najdete podrobné informace o souborech cookie a jiných technologiích, které sledují vaše aktivity na Službách.  Zásady používání souborů cookie obsahují informace o tom, jak můžete tyto technologie zablokovat.  Pokud je nezablokujete a budete dále využívat naše služby, budeme předpokládat, že s jejich použitím souhlasíte.

Naše společnost a poskytovatelé našich služeb také mohou automaticky shromažďovat a používat informace následujícími způsoby:

Prostřednictvím vašeho prohlížeče:  Určité informace se shromažďují prostřednictvím většiny prohlížečů. Mezi tyto informace patří adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, název a verze operačního systému, stejně jako typ a verze internetového prohlížeče.  Můžeme shromažďovat podobné informace, jako např. typ a ID vašeho zařízení, pokud využíváte služby přes mobilní zařízení.  Tyto informace používáme s cílem zajistit, aby naše online služby fungovaly správně.

IP adresa:  Adresa IP je číslo, které je poskytovatelem internetové služby automaticky přiřazeno počítači, který používáte.  Kdykoli uživatel použije naše služby je automaticky identifikována adresa IP, která je zaznamenána v souborech protokolu spolu s časem návštěvy a konkrétními stránkami, které navštívil.  Sbírání IP adres je standardním postupem, mnoho online služeb ho provádí automaticky.  IP adresy používáme pro takové účely, jako je výpočet úrovně používání služeb, pomoc při určení problémů serveru a spravování služeb.  Podle vaší IP adresy můžeme také přibližně určit vaši polohu.

Informace o zařízení:  Můžeme shromažďovat informace o vašem mobilním zařízení, jako je např. jedinečný identifikátor zařízení, abychom porozuměli tomu, jak využíváte naše služby.

JAK POUŽÍVÁME A ZVEŘEJŇUJEME INFORMACE

Informace, které nám poskytnete, používáme a zveřejňujeme tak, jak je popsáno v okamžiku jejich shromáždění.  Prohlédněte si prosím část níže „Volby a přístup“ pro informace o tom, jak můžete odstoupit od určitých způsobů používání našich služeb a další informace. 

Tam, kde to požadují příslušné právní předpisy, vyžádáme si od vás souhlas s použitím vašich osobních údajů v okamžiku jejich shromáždění.  Můžeme se také spoléhat na jiné právní základy pro zpracování, a to zejména pro následující účely:

 • Poskytování funkcí Služeb a plnění vašich požadavků.
  • abychom pro vás zajistili správné fungování našich Služeb a mohli vám poskytovat související služby pro zákazníky;
  • abychom mohli odpovídat na vaše dotazy a plnit vaše požadavky, jako je zasílání dokumentů, které jste si vyžádali, nebo e-mailových upozornění;
  • abychom vám mohli zasílat důležité informace o našem vztahu s vámi nebo o našich službách, změnách smluvních podmínek a zásad a/nebo jiné důležité informace.

Tyto činnosti budeme vykonávat pro účely správy našeho smluvního vztahu s vámi nebo plnění právních povinností, které se na nás vztahují. 

 • Zajišťování našich obchodních účelů.
  • za účelem analýzy dat, například pro účely vylepšování účinnosti Služeb;
  • za účelem auditů, a to za účelem potvrzení, zda naše interní postupy fungují zamýšleným způsobem a jsou v souladu s právními, regulatorními nebo smluvními požadavky;
  • za účelem sledování podvodů a zabezpečení, například pro účely detekce a prevence kybernetických útoků nebo pokusů o krádež identity;
  • za účelem vývoje nových produktů a služeb;
  • za účelem zdokonalování, vylepšování nebo úprav našeho webu nebo našich produktů a služeb;
  • za účelem identifikace trendů ve využívání Služeb, například pro porozumění, jaké části našich Služeb uživatele nejvíce zajímají;
  • za účelem zjišťování účinnosti našich reklamních kampaní, abychom je mohli přizpůsobit potřebám a zájmům našich uživatelů.

Tyto činnosti budeme vykonávat pro účely správy našeho smluvního vztahu s vámi, plnění právních povinností, které se na nás vztahují, nebo pro účely našich oprávněných zájmů.

 • Analýza osobních údajů s cílem poskytovat přizpůsobené služby.
  • abychom vám lépe rozuměli a mohli přizpůsobit naše interakce s vámi a poskytovat vám informace nebo nabídky šité na míru vašim zájmům;
  • abychom lépe rozuměli vašim preferencím a mohli vám tak prostřednictvím Služeb poskytovat obsah, který pro vás bude podle našeho názoru relevantní a zajímavý.

Přizpůsobené služby vám budeme poskytovat buď s vaším souhlasem, nebo pro účely našich oprávněných zájmů.

Také předáváme informace shromážděné pomocí služeb:

 • našim přidruženým společnostem pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.  Seznam našich přidružených společností je k dispozici na http://www.investor.jnj.com/governance/sec‑filings.cfm (klikněte na odkaz pro Formulář 10K, Příklad 21, pod „soubory SEC“).  Johnson & Johnson, s.r.o. je odpovědná za správu společně užívaných osobních údajů;
 • našim partnerům třetích stran, se kterými sdílíme vlastnictví značky nebo se společně podílíme na propagaci;
 • našim poskytovatelům služeb (třetím stranám), kteří poskytují služby, jako je webový hosting a správa, hosting mobilních aplikací, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury, služby IT, služby zákazníkům, emailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb; a
 • jak umožňují příslušné zákony, třetí straně v případě reorganizace, sloučení, prodeje, založení společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné změny kontroly nad podnikem, majetkem nebo akciemi (včetně v souvislosti s insolvenčním či obdobným řízením).

Dále používáme a zveřejňujeme vaše údaje, pokud to považujeme za nutné či vhodné: (a) jak je povoleno právními postupy či platnými zákony, včetně zákonů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) v souladu s platnými zákony z důvodu reakce na požadavky veřejných a vládních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (c) pro prosazení našich podmínek; (d) pro ochranu práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nás a/nebo našich poboček, vás či jiné osoby.  Dále můžeme použít a zveřejnit vaše údaje i jinými způsoby, pokud k tomu získáme váš souhlas.

Můžeme také používat a zveřejňovat informace, které jsme shromáždili automaticky, jak je popsáno výše v části „Automatický sběr informací a jejich použití“.

Pokud to umožňují platné zákony, můžeme pro jakýkoli účel používat a zveřejňovat informace, které nejsou v podobě umožňující osobní identifikaci.  Pokud kombinujeme informace, které neumožňují osobní identifikaci s informacemi, které to umožňují (jako je např. kombinace vašeho jména a geografické polohy), zacházíme s kombinovanými údaji jako s osobními tak dlouho, dokud jsou kombinované.

VOLBY A PŘÍSTUP

Vaše volby ohledně našeho používání a zveřejňování osobních informací

Můžete si přizpůsobit naše používání a zveřejňování vašich osobních údajů pro marketingové účely.  Můžete si vybrat z:

 • Zasílání marketingových sdělení (o produktech a službách):  Pokud již v budoucnu nechcete dále dostávat marketingová sdělení, můžete zrušit jejich zasílání prostřednictvím nastavení svého ACUVUE® účtu nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu [email protected] .  Ve své žádosti, prosím, uveďte své jméno, určete formu(y) marketingového sdělení, které již nechcete dostávat, a zadejte adresu(y), na které bylo sdělení zasíláno.  Pokud např. již nechcete dostávat marketingové e-maily nebo přímé e-maily, sdělte nám to a uveďte nám své jméno a e-mailovou nebo poštovní adresu. Zasílání marketingových sdělení můžete také zrušit prostřednictvím služeb, na kterých aktualizujete svůj online profil.  Dále můžete zrušit zasílání marketingových e-mailů pomocí pokynů pro odhlášení uvedených v každé takové zprávě (odkaz v zápatí e-mailu).
 • Zasílání upomínek:  Pokud již v budoucnu nechcete přijímat připomínky medicínské povahy, můžete zrušit jejich zasílání prostřednictvím nastavení svého ACUVUE® účtu nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu [email protected] .  Ve své zprávě, prosím, uveďte své jméno a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, na které dostáváte upomínky.
 • Sdílení vašich osobních údajů přidruženým společnostem a partnerům (třetím stranám):  Pokud jste v minulosti souhlasil/a se zasíláním marketingových sdělení našich přidružených společností nebo partnerů (třetích stran), můžete zrušit sdílení vašich osobních údajů s těmito stranami za účelem další přímé marketingové komunikace, tak, že nás zkontaktujete prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu [email protected] .  Ve své odpovědi, prosím, uveďte, že dále již nesmíme sdílet vaše osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi a/nebo partnery (třetími stranami) pro jejich marketingové účely, a sdělte své jméno a e-mailovou adresu.

Vaši žádost nebo žádosti se budeme snažit splnit, jakmile to bude možné.  Vezměte však, prosím, na vědomí, že pokud nebudete chtít dostávat žádné další materiály (jak je popsáno výše), nebudeme moci odstranit vaše osobní informace z databází našich přidružených společností, kterým jsme již vaše osobní informace sdělili (tj. kterým jsme je již předali před datem vaší žádosti o ukončení rozesílání marketingových materiálů).  Vezměte, prosím, také na vědomí, že pokud zrušíte zasílání zpráv souvisejících s marketingem, můžeme vám nadále zasílat důležité transakční a administrativní zprávy, jejichž zasílání nemůžete zrušit.

Jak získat přístup k osobním informacím nebo je změnit či smazat

Z důvodu kontroly, opravy, aktualizace, omezení či smazání vašich osobních údajů či za účelem podání žádosti o elektronický výpis vašich osobních údajů, aby bylo možné je předat jiné společnosti (do té míry, k jaké vás k těmto aktivitám opravňují platné zákony), nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu [email protected] . Na vaši žádost odpovíme v přiměřené lhůtě a ne později, než za jeden měsíc po obdržení žádosti. Pokud dojde k okolnostem, které způsobí zpoždění naší odpovědi, okamžitě vás informujeme a poskytneme vám datum, kdy na vaši žádost odpovíme.

PŘESHRANIČNÍ PŘENOS

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, ve které k tomu máme možnost, nebo kde máme poskytovatele služeb, a na základě používání našich Služeb nebo poskytnutí souhlasu (pokud to vyžaduje zákon) mohou být vaše osobní údaje předány do zemí mimo zemi vašeho bydliště, včetně Spojených států (USA), kde mohou platit jiná pravidla ochrany osobních údajů než ve vaší zemi.  Ochranu vašich osobních údajů při přenosu k našim přidruženým společnostem či třetím stranám v jiných zemí zajišťují vhodná smluvní a jiná opatření.

Evropská komise uznává některé ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za schopné zajistit dostatečnou úroveň ochrany dat podle stanov EHP (vyčerpávající seznam těchto zemí naleznete zde. U přenosů ze zemí EHP do zemí, jejichž úroveň ochrany Evropská komise nepovažuje za dostatečnou, jsme zajistili adekvátní ochranná opatření. V rámci těchto opatření jsme zajistili, aby byl příjemce vázán [Standardními smluvními doložkami EU, Certifikací o ochraně soukromí EU a USA či kodexem chování nebo certifikací schválenou EU] za účelem ochrany vašich osobních informací.  Kopii těchto opatření lze získat kontaktováním našeho úředníka pro ochranu dat (viz pokyny v části „Kontaktujte nás“ níže).  

BEZPEČNOST

Používáme přiměřená organizační, technická a správní opatření pro ochranu nám svěřených osobních údajů.  Žádný systém pro přenos dat přes Internet ani systém pro ukládání dat však bohužel nemůže zajistit absolutní bezpečnost.  Máte-li důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (pokud máte např. pocit, že byla ohrožena bezpečnost některého vašeho účtu u nás), okamžitě nás prosím na problém upozorněte v souladu s obsahem sekce „Kontaktujte nás“ níže.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak bude potřebné či povolené vzhledem k účelu, za kterým jsme je shromáždili.  Kritéria pro určení délky doby uchování údajů zahrnují:  (i) jak dlouho již trvá náš vztah s vámi a jak dlouho vám již poskytujeme naše služby; (ii) zda jsme subjektem nějaké právní povinnosti a (iii) zda je uchovávání údajů vhodné, vzhledem k naší právní pozici (například v případech promlčení, soudních sporů nebo regulačních vyšetřování).

Pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje, například za účelem zasílání marketingové komunikace, ponecháme si je na dobu 5 let od data, kdy jste se zaregistrovali a zvolili jste možnost zasílání marketingových sdělení.

Berte ale prosím na vědomí, že toto není vyčerpávající seznam možných období uchovávání údajů.  Vaše informace mohou být uchovávány i déle, podle kritérií uvedených v prvním odstavci této sekce, zvláště body (ii) a (iii).

STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Tyto zásady ochrany osobních údajů se netýkají a my neneseme žádnou odpovědnost za soukromí, údaje nebo jiné postupy třetích stran, včetně jakýchkoli třetích stran provozující jakékoliv stránky nebo webový majetek (mimo jiné např., jakékoli aplikace), které jsou k dispozici prostřednictvím těchto stránek nebo na kterou tyto stránky odkazují.  Dostupnost nebo zahrnutí odkazu na jakékoli takové stránky nebo majetek neznamená náš souhlas nebo souhlas k nám přidružených entit.

KONTAKTUJTE NÁS

Johnson & Johnson s.r.o. sídlící na adrese Praha 5, Walterovo náměstí 329/1, 158 00 je společnost odpovědná za sběr, použití a zveřejnění osobních údajů podle těchto zásad.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na oddělení zákaznického servisu přostřednictvím e-mailové zprávy na adresu [email protected] , nebo napište na následující adresu:

Johnson & Johnson s.r.o., JnJ Vision

Walterovo náměstí 329/1

158 00 Praha 5

 

Můžete také kontaktovat úředníka pro ochranu osobních údajů vaší země či regionu, prostřednictvím [email protected]   

PODÁNÍ STÍŽNOSTI REGULÁTOROVI

Můžete podat stížnost příslušným dohlížejícím orgánům ve vaší zemi či regionu.  Klikněte prosím zde pro kontaktní informace těchto orgánů.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit.  Jakékoli změny v našich zásadách ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem, kdy je revidovaná verze zásad ochrany osobních údajů zveřejněna prostřednictvím Služeb.  Používáním těchto Služeb po zveřejnění těchto změn znamená, že souhlasíte s revidovanou verzí těchto zásad.  Doporučujeme, abyste při využívání Služeb pravidelně kontrolovali změny v zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 23.4.2018