×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

Obchodní podmínky Johnson & Johnson Vision jsou nastaveny tak, aby podporovaly zdraví pacientů prostřednictvím odpovědné a bezpečné distribuce kontaktních čoček, viz podmínky použití, které byly formulovány s cílem napomoci splnění tohoto záměru.

 

UPOZORNĚNÍ K DIAGNOSTICKÝCH ČOČKÁM

- Diagnostické kontaktní čočky jsou zkušební čočky určené pro prvonositele těchto čoček nebo pro převedení nositelů na nový typ.

- Diagnostické čočky nesmí být prodávány ani nabízeny jako forma dárku pro stávající nositele.

- Poskytnutí diagnostických čoček není povinné a proto, pokud dojde k prokazatelnému zjištění porušení výše uvedené povinnosti, může být poskytnutí diagnostických čoček zastaveno na základě rozhodnutí vedení společnosti Johnson & Johnson, s. r. o., obchodní jednotka Vision anebo příslušného obchodního zástupce.*

 

UPOZORNĚNÍ K INFORMACÍM PRO NOSITELE

Společnost Johnson & Johnson, s. r. o., obchodní jednotka Vision  poskytuje návod k použití ke každé objednávce kontaktních čoček. Návod k použití obsahuje důležité informace o správném používání kontaktních čoček a jsou v něm popsané i kontraindikace. Prosíme, přečtěte si tyto informace a ponechte na případné použití pro nositele.

* Na diagnostické čočky se vztahuje zákon č. 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích a změně některých zákonů, mimo jiné i § 19 odst. 5 písm. b): Zdravotnické prostředky nesmí být prodávány, popřípadě jinak distribuovány, jestliže byla porušena celistvost jejich originálního balení, popřípadě chybí nebo není čitelné označení na jejich obalu.

 ** Dle ust. § 21 odst. 1 z. č. 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích a změně některých zákonů: Návody k použití zdravotnického prostředku a informace pro uživatele, které se vztahují k jeho bezpečnému používání při poskytování zdravotní péče, dodávané spolu se zdravotnickým prostředkem, musí být uživateli kdykoli dostupné. Pokud se ke spotřebiteli dostává výrobek bez přiloženého písemného návodu, může jít o porušování zákona o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.), a to konkrétně ust. § 9.

Plné znění obchodních podmínek ZDE.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 4. 2023.