Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS 1-Day​ with HydraLuxeTM jsou vhodné především pro pacienty s náročným životním stylem. Díky speciálně navrženému optickému designu s vylepšenou sítí molekul, která zachytává slzy a obsahuje vysoce prodyšný hydratovaný silikon integrující slzný film nositele, dochází u pacientů k redukci symptomů unavených a suchých očí.1​

1-DAY ACUVUE® OASYS

Parametry

8,5 mm radius/14,3 mm průměr
9,0 mm radius/14,3 mm průměr

Více

Rozsah

- 0,50D až - 6,00D (po 0,25D)
- 6,50D až -12,00D (po 0,50D)

+0,50D až +6,00D (po 0,25D)
+6,50D až +8,00D (po 0,50D)

Méně

Doporučený plán výměny

Jednorázové použití: jednodenní výměna

Detaily

ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™

 

Materiál čočky senofilcon A
Zvlhčující složka Polyvinylpyrrolidon (PVP)   
Technologie LACREON® 

Obsah vody 38 %

Středová tloušťka 

0,085 mm (pro – 3,00 D)
Propustnost kyslíku (Dk/t)
(s příhlédnutím na periferní a hraniční efekt*)
121 x 10-9  (pro – 3,00 D)

Přísun kyslíku
(% kyslíku dostupného  centrální rohovce) 

98 % (otevřené oko)

UV filtr 1. třídy**  99 % UVB, 96 % UVA

Indikátor „rub-líc“  světle modré zabarvení
označení strany (123)
Velikost balení

30 čoček

 

Návod k použití 

1. JJVCC data on file 2015, 1-týdenní DW studie, n=119 nositelů měkkých kontaktních čoček, 81,5 % nositelů pociťovalo únavu očí vzácně nebo nikdy.

*Všechny hodnoty Dk: Hodnota jednotky Fatt při teplotě  35°C Dk byla stanovena polarograficky (s přihlédnutím na periferní a hraniční efekt)

** Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV filtr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. Průchod UV záření byl měřen na kontaktní čočce o hodnotě -1.00 D.

% kyslíku dostupného centrální rohovce (otevřené oko) v porovnání se 100 % kyslíku dostupného bez čočky; Brennan NA. Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as index of corneal oxygenation during CL wear. OVS 2005;82(6):467–72.

Roztok v balení obsahuje kyselinu boritou a tetraboritan sodný (boritan sodný) k docílení správné hodnoty pH v roztoku.

Benefity

SLZY-INTEGRUJÍCÍ DESIGN

ACUVUE® OASYS 1-Day s technologií HydraLuxe™ používá nový koncept – Slzy-integrující design (Tear-infused Design) – inspirovaný strukturou a funkcí slzného filmu.  Jedná se o silikon-hydrogelový (SiH) materiál senofilcon A s vylepšenou sítí molekul. Ta zachytává slzy a obsahuje vysoce prodyšný hydratovaný silikon, který integruje slzný film nositele.

Při nošení kontaktních čoček ACUVUE® OASYS 1-Day 8 z 10 pacientů tvrdilo, že jejich oči byly dostatečně vlhké a jen zřídka pociťovali únavu očí.

SNADNÉ MRKÁNÍ BEZ NÁMAHY

Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS 1-Day usnadňují pacientům mrkání v průběhu celého dne.

Nižší třecí energie na konci dne může být důvodem, proč pacienti preferují ACUVUE® OASYS 1-Day. Index celkové spokojenosti byl téměř 2:1 ve prospěch ACUVUE® OASYS 1-Day.

 

VýjimečnÝ KOMFORT NOŠENÍ

Nedávno byla provedena studie, která si kladla za cíl kvalitativně porovnat čočky ACUVUE® OASYS 1-Day
s konkurenčními čočkami. Bylo vybráno 119 pacientů, kteří po dobu jednoho týdne nosili dva různé druhy čoček. Výsledky studie ukázaly, že kontaktní čočky ACUVUE® OASYS 1-Day vyhovovaly pacientům nejvíce a upřednostňovali je před konkurenčními jednodenními silikon-hydrogelovými čočkami.2

1. JJVCC data on file 2015, 1-týdenní DW studie, n=119 nositelů měkkých kontaktních čoček, 81,5% nositelů pociťovalo únavu očí vzácně nebo nikdy JJVCC Data on file 2015, Minimal Frictional Energy/Sliding Work with ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™ Technology

2. Údaje firmy JJVCC 2015 vychází z maskované, randomizované a vzájemně zkřížené studie provedené v USA na vzorku 119 nositelů měkkých kontaktních čoček v průběhů jednoho týdne, kdy byl nošený jeden typ jednodenních kontaktních čoček.