Kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST v sobě obsahují unikátní technologii LACREON®, která pomáhá udržovat oči dostatečně vlhké a zabraňuje tak jejich podráždění.1-6 Jejich výjimečnost dokazuje fakt, že 9 z 10 nositelů je s jejich nošením celkově spokojeno.7 Nabídněte svým pacientům extra péči v podobě kontaktních čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST a sledujte, jak společně se spokojeností Vašich pacientů poroste i Váš byznys. Kontaktní čočky s EYE-INSPIRED™ Design nabízí mnohem více než jen korekci pacientova vidění.

Balení 30 kontaktních čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST s technologií LACREON a UV filtrem.

ACUVUE® EYE-INSPIRED™ Design

Seznamte se s unikátními, patentovanými technologiemi, díky kterým jsou kontaktní čočky od ACUVUE® tak mimořádné

ZJISTĚTE VÍCE

Doporučený plán výměny

Jednorázové použití: jednodenní výměna

Detaily

Popis kontaktních čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST

 

Materiál čočky etafilcon A
Zvlhčující složka Polyvinylpyrrolidon (PVP)   
Technologie LACREON®  

Obsah vody 58 %

Středová tloušťka 

0,084 mm (pro – 3,00 D)
Propustnost kyslíku (Dk/t)
(s příhlédnutím na periferní a hraniční efekt*)
33 x 10-9  (pro – 3,00 D)

Přísun kyslíku
(% kyslíku dostupného  centrální rohovce) 
88 %
UV filtr 1. třídy**  98,8 % UVB, 85,1 % UVA

Indikátor „rub-líc“  světle modré zabarvení
označení strany (123)
Velikost balení

30, 90 čoček

Návod k použití

*Všechny ACUVUE® Brand Kontaktní Čočky mají Třídu 1 nebo Třídu 2 UV-blokace, která zabraňuje pronikání škodlivého UV-záření do rohovky a přímo do oka. UV-absorbující kontaktní čočky NEJSOU náhradou za UV-absorbující brýle, jako jsou UV ochranné brýle nebo sluneční brýle, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. UV přenos měřen s čočkami -1.00D.

Balení obsahuje roztok kyseliny borité a tetraboritanu sodného (boritan sodný) pro kontrolu pH.

1. Sheardown H, Liu L and Jones L.  Chemical characterisation of 1-DAY ACUVUE® MOIST and 1-DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: E-Abstract 2388.

2. Data on file JJVC 2002 and 2012.

3. Hayes V, Schnider C and Veys J. An evaluation of 1-day disposable contact lens wear in a population of allergy sufferers. CLAE 2003 Jun;26(2):85-93.

4. JJVC data on file 2011

5. Tok kyslíku - % kyslíku dostupného centrální rohovce (otevřené oko) v porovnání se 100 % při stavu bez nasazené čočky.

6. Prospektivní studie s 1-DAY ACUVUE® TruEye® aplikované pro prvonositele, která probíhala jeden rok  ve spolupráci s Eurolens Research ve Velké Británii. Sběr dat probíhal po prvním měsíci nošení kontaktních čoček.

Roztok v balení obsahuje kyselinu boritou a tetraboritan sodný (boritan sodný) k docílení správné hodnoty pH v roztoku.

Benefity

Klíčové vlastnosti a výhody kontaktních čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST

 

TECHNOLOGIE DUAL-ACTION

Technologie DUAL-ACTION pomáhá v oku udržovat dostatečnou vlhkost a zabraňuje podráždění1-6

Kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST jsou navrženy tak, aby oko zvlhčovaly a zabraňovaly jeho podráždění.

Vlhkost

UV transmission graph

Unikátní ZVLHČUJÍCÍ technologie LACREON®:

  • vytváří zvlhčující polštářek na povrchu čočky, který zůstává na svém místě i navzdory mrkání1-3

 

 

 

 

 

 

  

Žádné podráždění

UV transmission graphPrověřený materiál etafilcon A zabraňuje PODRÁŽDĚNÍ - nové poznatky:

  • Díky nízkému modulu dochází k naprostému souladu mezi okem a čočkou. Nošení je tedy pro pacienta velmi příjemné4

  • Etafilcon A díky svému specifickému chemickému složení přitahuje lysozym a dokáže jej selektivně udržovat v jeho přirozeném aktivním stavu lépe, než je tomu u jiných typů kontaktních čoček. V in vitro studii bylo prokázáno, že etafilcon A díky této vlastnosti pomáhá udržovat nízkou hladinu zánětlivých biomarkerů5,6†

 

 

 

 


 

nízký MODULUS

Umožňují pohodlné přizpůsobení čočky oku.6

INFINITY EDGE™ DESIGN

Kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST s INFINITY EDGE™ designem, díky kterému padne hladce na konturu oka.

  • Hladce padne na konturu oka, což pacientovi přináší extra komfort7

 

vysoký UV filtr

Kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST obsahují UV filtr 2.třídy, který chrání proti škodlivým UV paprskům.

  • Kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST obsahují UV filtr 2.třídy, který blokuje 98,8% UVB a 85,1% UVA záření*. Pomáhají tak chránit oči Vašich pacientů před škodlivým UV zářením po celý rok.
 

KLINICKÁ STUDIE

Nová celoroční pozorovací studie pacientů, kterým byly aplikovány kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST potvrzuje extrémně nízký výskyt nežádoucích komplikací na oku.8 
Nositelé kontaktních čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST nezaznamenali žádné vážné nebo infitrativní události, přičemž se vyskytly pouze tři nevýznamné události spojené s kontaktními čočkami.

1-DAY ACUVUE® MOIST splňují potřeby rohovky při otevřeném oku. Výzkum edému rohovky s nositeli kontaktních čoček 1-DAY ACUVUE® MOIST prokázal, že tito nositelé vykazují méně než 1.5 % otoků okolo rohovky, což je hodnota srovnatelná s okem bez čočky.8

9 z 10 nositelů je s kontaktními čočkami 1-DAY ACUVUE® MOIST celkově spokojeno9, což představuje příležitost k růstu Vašeho podnikání a možnost předepisovat kontaktní čočky
1-DAY ACUVUE® MOIST s důvěrou.

 


*Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV filtr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. Průchod UV záření byl měřen na kontaktní čočce o hodnotě -1.00 D.

Založeno na poznatcích z in vitro studie. Klinické studie nebyly provedeny v přímé návaznosti na rozdíly v profilech lysozymů se specifickými klinickými benefity.

1. Sheardown H et al. Chemical characterization of 1-DAY ACUVUE® MOIST® and 1-DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2006;47: E-Abstract 2388.
2. JJVC Data on file 2005 a 2007.
3. JJVC Data on file 2009. V říjnu 2009 byla provedena post-hoc analýza mezi dospělými ve věku od 25 do 34 let (n=71) P<0.05. S čočkami 1-DAY ACUVUE® MOIST trpělo pouze 1% pacientů opakovaným podrážděním. 14% nositelů zažívalo podráždění příležitostně, zatímco 83% jej zažívalo zřídka nebo vůbec.
4. JJVC Data on file 2011.
5. JJVC Data on file 2014. Data byla získána ve spolupráci s Centre for Contact Lens Research (CCLR) ve Waterloo v Kanadě. Založeno na poznatcích z in vitro studie. Klinické studie nebyly provedeny v přímé návaznosti na rozdíly v profilech lysozymů se specifickými klinickými benefity.
6. Suwala M et al. Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens 2007;33:138–143.
7. Moezzi A et al. Open-eye corneal swelling with etafilcon A daily disposable hydrogel contact lens compared to no lens wear. Vědecký poster z klinické konference BCLA
8. Data on file JJVC 2013.
9. Chalmers RL, Hickson-Curran SB, Keay L, Gleason WJ, Albright R. Rates of adverse events with hydrogel and silicone hydrogel daily disposable lenses in a large post market surveillance registry: the TEMPO registry. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015;56:654–663. DOI:10.1167/ iovs.14-15582.
10. Hayes V et al. An evaluation of 1-day disposable contact lens wear in a population of allergy sufferers. CLAE. 2003;26(2):85–93.