JAK JEDNAT S OSOBAMI UŽÍVAJÍCÍMI BRÝLE

Větší příležitost, než si myslíte

Pomozte svým pacientům zažít lepší periferní vidění a větší rozlišení detailů v jejich životě.1

 

Uskutečněte to. Začněte rozhovor.

Vaši pacienti vám důvěřují a spoléhají na to, že jim poskytnete nejlepší informace o alternativních možnostech korekce zraku. Rozumí Vaši pacienti tomu, co je to astigmatismus? Tento pojem může být obtížný k pochopení, avšak často pomůže jednoduché vysvětlení. Ujistěte pacienta, že v tom není sám - astigmatismus je běžný zdravotní problém, který postihuje zhruba polovinu populace.2

 

Loading the player ...

 

 

Zdůrazněte konkrétní individuální řešení

Existují torické čočky pro všechny typy astigmatismu, včetně slabého či monokulárního astigmatismu nebo pro vady kombinované s krátkozrakostí či dalekozrakostí.

 

Inspirujte detailním viděním

Kontaktní čočky značky ACUVUE® for ASTIGMATISM poskytují stejnou zrakovou přesnost jako brýle a dovolují tak Vašim pacientům zachytit každý detail v jejich okolí.1​

 

Ubezpečte je o pohodlí a o tom, co mohou očekávat

73 % pacientů nosících brýle uvedlo, že kontaktní čočky ACUVUE® s Akcelerovaným stabilizačním designem jim přinášely mnohem lepší nebo poněkud lepší pocit, než očekávali.3

 

Představte jim jednoduché zacházení

Ti, kdo nosí brýle a vyzkoušeli kontaktní čočky ACUVUE®s Akcelerovaným stabilizačním designem, je zhodnotili jako nenáročné na nasazování i vyjímání4

 

Poskytněte jim možnosti zdravého a flexibilního životního stylu

Kontaktní čočky ACUVUE® s Akcelerovaným stabilizačním designem poskytují flexibilní varianty čoček k opakovanému použití, které se vyměňují dvakrát týdně, nebo jednodenních jednorázových čoček, a nabízí tak zdravotní benefity vyplývající z časté obměny čoček. Všechny kontaktní čočky ACUVUE® také poskytují vysokou úroveň ochrany proti prostupu UV záření.*

*Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV filtr, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. 


 1. Sulley A, Young G, Lorenz K & Hunt C. Clinical evaluation of fitting toric soft contact lenses to current non-users.  Ophthalmic Physiol Opt 2013, 33, 94–103.
 2. Young G, et al. Prevalence of Astigmatism in Relation to Soft Contact Lens Fitting. Eye and Contact Lens 2011; 37 (1): 20–25. Prevalence of astigmatism >0.75DC in at least one eye is 47%.
 3. JJVC data on file 2011; Randomised, bilateral study for 1 month daily wear; with astigmatic spectacle wearers (with neophytes and drop outs), N=114; 73% of specs wearers said that trying this CL felt much better/ somewhat better than expectations.
 4. JJVC data on file 2011. Randomised, bilateral, open label, 1-month DW multi-centre study. With astigmatic spectacle wearers (with neophytes and drop outs), N=114; respectively 72% & 76% of specs wearers said ASD lenses were easy/ very easy to put in & to put out.

 

JAK JEDNAT S NEÚSPĚŠNÝMI UŽIVATELI ČOČEK

Nabídněte jim lepší zkušenost s kontaktními čočkami

Pokud mají vaši pacienti nedobrou předchozí zkušenost s kontaktními čočkami, která vedla k tomu, že je přestali používat, vysvětlete jim, že ne všechny torické kontaktní čočky jsou stejné a že technologie výroby poslední generace kontaktních čoček výrazně pokročila.

 

Užitečné otázky:

 • Viděl jste stejně dobře jako s brýlemi?
 • Zaznamenal jste nějakou změnu v kvalitě vašeho vidění? (např. při extrémně upřeném pohledu nebo při poloze vleže)
 • Měnilo se vaše pohodlí v průběhu dne?

 

Pohodlí je hlavním důvodem, proč lidé odkládají kontaktní čočky1

Promluvte s pacientem o technologiích zajišťujících pohodlí, které byly specificky vyvinuty, aby napomáhaly udržet oči vlhké a svěží i na konci dne, a to i v náročném prostředí.2,3

 • HYDRACLEAR® PLUS a LACREON® se zabudovanými zvlhčujícími činidly, která se nesmývají při mrkání, poskytují vynikající komfort a udržují vllhkost2,3,4,5
 • Technologie Akcelerovaného stabilizačního designu zajišťuje čisté a stabilní vidění v průběhu celého dne, bez ohledu na to, jak aktivní životní styl pacienti vedou.6,7,8

 1. TNS VisionTrak Panel consumers UK, France, Germany, Italy 2007. 32% consumers stop wearing lenses due to discomfort and 26% due to dryness.
 2. Young G et al. Hydrogel Lens Comfort in Challenging Environments and the Effect of Refitting with Silicone Hydrogel Lenses. Optom Vis Sci (2007); 84(4): 302-308.
 3. JJVC data on file, 2010. Randomised, subject-masked, bilateral, cross-over dispensing study, 1 week DW, with habitual soft toric lens wearers. N=67, Feeling Fresh and new throughout the day: 1DAMfA 59% find it excellent / very good, P<0.05.
 4. Sheardown H et al. Wetting Agent Release from daily disposable Toric Lenses. BCLA Poster 2011.
 5. Jones et al. Multicentre evaluation of two silicone hydrogel toric contact lenses. CLAE 2009 32;5: 210-254.
 6. Chamberlain P et al. Fluctuation In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: E534-538.
 7. JJVC data on file 2010.
 8. McIlraith R et al. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23-26.

 

JAK JEDNAT S UŽIVATELI SFÉRICKÝCH ČOČEK

Účinná cesta ke zlepšení zraku

Při běžné kontrole může být užitečné poradit astigmatikům, kteří nosí sférické kontaktní čočky, že mohou dosáhnou znatelně vyšší zrakové ostrosti s torickými kontaktními čočkami ACUVUE® s Akcelerovaným stabilizačním designem.1

 

Zaujměte nápady na zlepšení zraku

 

Spherical wearers

 

Rychle a jednoduše se nasazují

 • Vysoká úspěšnost při nasazování: kontaktní čočky ACUVUE® s Akcelerovaným stabilizačním designem se nasazují stejně jednoduše jako sférické čočky 2
 • Rychlé a jednoduché nasazování poskytuje Vašim pacientům stejnou sebejistotu jako při nasazování sférických čoček.1,2,3
 • 85 % čoček se zorientovalo v rozmezí ±5° od nulové pozice po tříminutovém usazení.1
 • Úspěšnost na první pokus v 95 % případů.2,3

 1. Sulley A, Young G, Lorenz K & Hunt C. Clinical evaluation of fitting toric soft contact lenses to current non-users.  Ophthalmic Physiol Opt 2013, 33, 94–103.
 2. JJVC data on file 2008 and 2009 for AOfA.
 3. JJVC o souboru 2010 pro 1DAMfA, založené na subjektivní refrakci; 100% úspěšnost fyzického nasazení; randomizováno, maskovaný subjekt, bilaterální, zkřížená rozdělovací studie, 1 týden DW, s habituálními uživateli měkkých torických čoček. N=67.

 

jak jednat s uživateli torických čoček

Seznamte se s životem pacientů mimo ordinaci

Ujistěte se, že stávající uživatelé torických čoček jsou skutečně se svými čočkami spokojeni, a vysvětlete jim, že ne všechny kontaktní čočky jsou stejné.

Zeptejte se pacientů na jejich vidění při extrémně upřeném pohledu nebo se zakloněnou hlavou. Doptejte se také na jejich podstatné koníčky a aktivity. 

 

Klíčové otázky, které je potřeba položit

 • Je váš zrak čistý a stabilní v průběhu celého dne?
 • Jak se mění vaše vidění při pohybu očí nebo při extrémních pohledech? (např. při řízení auta nebo při sportu)
 • Pociťujete stejnou úroveň pohodlí v průběhu celého dne?

 

Různý design torických čoček může vést k různým zkušenostem s viděním

Je důležité si ujasnit rozdíly mezi různými designy torických čoček. Technologie Akcelerovaného stabilizačního designu (ASD) se vyskytuje výhradně u kontaktních čoček ACUVUE® for ASTIGMATISM. Její čtyři stabilizační zóny přinášejí čisté a stabilní vidění v průběhu celého dne a pohyby oka nebo hlavy jej ovlivňují minimálně, a to bez ohledu na to, jak aktivní životní styl pacienti vedou.1,2,3 

 

Loading the player ...

 

 • Akcelerovaný stabilizační design obnáší minimální variabilitu v tloušťce čočky pod oběma víčky, což napomáhá udržovat jasné a stabilní vidění bez ohledu na pohyby očí.1,2
 • Akcelerovaný stabilizační design je méně ovlivňován gravitací, díky čemuž  mohou vaši pacienti zaznamenávat jasné a stabilní vidění bez ohledu na fyzickou aktivitu a pohyby hlavy.2,3  

Toric wearers

 


 1. Chamberlain P et al. Fluctuation In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: E534-538.
 2. JJVC data on file 2010.
 3. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23-26.

Learning feed logo

Související eLearning

 • Vliv jasného světla na naše vidění
 • V tomto kurzu se dozvíte, jaké světlo může ovlivňovat naše vidění a jaká řešení můžeme našim klientům doporučit do různých světelných podmínek.

Klikněte zde pro zobrazení všech kurzů