×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

PODMÍNKY VRÁCENÍ 

Vrácení zboží nakoupeného od společnosti Johnson & Johnson, s. r. o., obchodní jednotka Vision lze uskutečnit za těchto podmínek:

1) Vrácené zboží lze zaslat zpět výhradně a pouze s předem přiděleným evidenčním číslem reklamace. Evidenční číslo reklamace vám sdělí zákaznické oddělení. Zásilku s vráceným zbožím viditelně označte přiděleným číslem reklamace. Vrácené zboží bez uvedení přiděleného evidenčního čísla nelze identifikovat a bude znehodnoceno bez náhrady.

2) Zpět na sklad lze přijmout pouze zboží s exspirací minimálně 13 měsíců k datu fyzického vrácení.

3) Vrácené zboží musí být nepoškozené, v originálním balení a nesmí být pomačkané, popsané, otevřené, nebo po datu exspirace.

4) Zboží zasílá zákazník na vlastní náklady do 7 dnů od přidělení evidenčního čísla reklamace. Po uplynutí 30 dnů je reklamace automaticky uzavřena. Tj. zboží, které do naší kanceláře v této lhůtě nedorazí, nebude možné z výše uvedených důvodů zpracovat.

5) Společnost Johnson & Johnson, s. r. o. Vision Care si vyhrazuje právo zboží nepřijmout a znehodnotit, pokud nebude splňovat některou z výše uvedených podmínek.

6) Dobropis za vrácené zboží obdržíte poštou do 30 dnů ode dne doručení vráceného zboží.

 

! Možnost vrácení zboží je časově omezená !

Zboží je možné vrátit bez udání důvodu pouze do 30 dnů od jeho převzetí. Po uplynutí této lhůty není možné zboží vrátit ani vyměnit.

S dotazy ohledně vzájemného započtení dobropisovaných částek vůči pohledávkám kontaktujte naše oddělení kontroly pohledávek na čísle  +420 227 012 449 nebo na e-mailu [email protected].

 

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ ZA JINÉ

1) Zboží lze vyměnit za jiné zboží vždy až po odsouhlasení ze strany společnosti Johnson & Johnson, s. r. o. Vision Care.

2) Tato výměna zboží musí být dopředu nahlášena na zákaznické oddělení (viz podmínky vrácení zboží, bod 1). Zákazník je povinnen uvést seznam vráceného zboží s čísly šarží a dodacích listů (popř. i s čísly faktur) a s protiobjednávkou zboží. Kopii této žádosti si prosím ponechte pro vlastní kontrolu a zboží odešlete na vlastní náklady do našeho skladu (adresa pro odesílání zboží: CEVA Logistics, spol. s.r.o - Divize JJ Vision Care, U Trati 213, 252 61 Dobrovíz). Uveďte i kontaktní jméno a telefon. Naše zákaznické oddělení vám potvrdí přijetí vratky a zároveň den odeslání protiobjednávky na zboží.

 

! Upozornění ke způsobu výměny zboží !

Jde-li o výměnu zboží, např. za stejné balení kontaktních čoček, ale v jiných dioptrických hodnotách, tak na nové zboží musí být vždy vystavena nová faktura, nelze uskutečnit tzv. prostou výměnu (tj. „kus za kus“).

 

NESROVNALOST V DODÁVCE

Svým podpisem soupisky doručeného zboží potvrzujete převzetí zásilky do vlastních rukou, která je nepoškozená a originálně zabalená!

Po převzetí zásilky od kurýra, vás prosíme o pečlivou kontrolu doručeného zboží a porovnání fyzicky dodaného zboží s dodacím listem či fakturou.

Pro případ, že byste zjistili nesrovnalosti v dodávce oproti DL nebo faktuře (nedodané nebo zaměněné zboží), kontaktujte prosím náš zákaznický servis, co možná nejdříve. Nejpozději však do 7 dnů od převzetí zboží, protože na pozdější reklamace zboží nebude brán zřetel.

 

KVALITATIVNÍ REKLAMACE

Reklamujete-li zboží z kvalitativních důvodů, kontaktujte vždy svého obchodního zástupce, popřípadě zákaznický servis. Každá kvalitativní reklamace bude postoupena k odborné analýze. O jejím výsledku vás budeme informovat do 30 dnů od přijetí reklamace.

 

! Upozornění ke kvalitativní reklamaci !

Uplatňujete-li kvalitativní reklamaci, dále uveďte:

- jméno očního odborníka a jméno nositele kontaktní čočky

- důvod reklamace (popište co možná nejpodrobněji, co se stalo, zda byly případné zdravotní komplikace a jaké)

- název produktu

- množství zboží, které reklamujete

- okamžik zjištění vady (např. při otevření blistru)

- doba používání reklamované čočky

- LOT číslo šarže (je-li k dispozici)


Plné znění reklamačního řádu ZDE.

Tento reklamační řád je platný od 1.10.2019.