×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

Prohlášení týkající se používání kontaktních čoček v době šíření koronaviru (COVID-19)

Jak stojí v našem Krédu, naší hlavní prioritou jsou naši pacienti, zákazníci, zaměstnanci a komunity, kteří na nás spoléhají. Podporujeme pokyny hygieniků ohledně prevence šíření koronaviru (COVID-19) tím, že se lidé nebudou dotýkat obličeje a očí. Kontaktní čočky je možno bezpečně používat a přitom zabránit potenciální kontaminaci, pokud budou uživatelé dodržovat pokyny pro správnou péči o kontaktní čočky, jež obdrželi od očních specialistů a mezi něž patří důkladné umytí, očištění a usušení rukou před každou manipulací s kontaktními čočkami. Podrobné informace týkající se správné péče o kontaktní čočky a jejich čištění naleznete na webových stránkách ACUVUE®.